Przejdź do treści

Nieznane filmy z Wałęsą - spotkanie z MO i SBCenckiewicz: Ten film to dowód, że Wałęsa był wtedy po stronie bolszewików. Więcej na: http://rebelya.pl/post/168/lech-walesa-u-milicjantow