Przejdź do treści

Premiera książki prof. Sławomira Cenckiewicza "Transformacja" z udziałem

Gen. Andrzeja Kowalskiego, red. Tomasza Łysiaka i red. Michała Rachonia