Przejdź do treści

IPNtv - Tajemnice bezpieki: Ministerstwo Spraw Zagranicznych PRL


Spotkanie z cyklu „Tajemnice bezpieki” – Warszawa, 16 grudnia 2019

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki zaprasza na dyskusję „Ministerstwo Spraw Zagranicznych PRL jako instytucja przykrycia dla komunistycznych służb specjalnych – konsekwencje tego stanu rzeczy dla prowadzenia suwerennej polityki zagranicznej III RP w latach 1990–2019” z cyklu „Tajemnice bezpieki”. W spotkaniu udział wzięli:
dr Witold Bagieński
red. Cezary Gmyz
Andrzej Papierz
Prowadzenie: Piotr Woyciechowski.